Formgivning på nätet

Formgivare finns det alltid behov av i samhället. Faktum är att efterfrågan på människor med kunskap inom design har ökat stort sedan internet och massmedia fick en allt större roll. På nätet finns det nu tusentals människor som livnär sig åt formgivning och design samtidigt som många fler gör det som en hobby. Vissa är anställda av stora företag med ett uppdrag som låter dem ägna sig på heltid åt formgivning medan andra är frilansare och säljer sina alster till intresserade. Oavsett om du är anställd eller om du bara är en glad amatör är formgivning online en bransch som växer stadigt.

En viktig aspekt av formgivning på nätet är att kunna program som Photoshop och InDesign. Det är mjukvara som tagits fram för att det ska vara enklare att formge olika saker som relaterar till internet. Det kan exempelvis handla om typsnitt som är en viktig del i ett företags profil. Genom att välja rätt typsnitt kan ett företag kommunicera precis det som är centralt för firmans värden – och det bidrar till att göra företaget attraktivt utåt sett. På samma sätt är logotypen något som många företag lägger ned mycket tid och pengar på för att få den så perfekt som möjligt.

Eye with Computer Chip

En annan aspekt av formgivning på nätet är webbdesignen. Då är det inte bara bilder och text som ska se snygga ut utan hela hemsidan bör ha ett enhetligt utseende som passar företagets image. Dessutom har webbdesignen ytterligare en viktig aspekt: den ska vara funktionell för besökaren. Ett problem som många formgivare av hemsidor har stött på är att sajten är alltför ambitiös och innehåller tekniskt utmanande innehåll. Det betyder att den kanske ser bra ut i teorin men resultatet blir att besökaren inte hittar vad han eller hon söker efter. Det är ett exempel på dålig webbdesign.

Formgivning på nätet kan också användas tillsammans med design i den fysiska världen. Ett exempel på det är att mycket av dagens fotografier redigeras i program som går att hitta online. Det betyder att du kan förbättra en bild digitalt som du sedan kan trycka upp på exempelvis fototapeter.