Inredningsarkitektur och dekoration

Föreställ dig att du precis har köpt ett nytt hus. Väggarna är kala och rummen alldeles tomma. Än så länge känns huset väldigt opersonligt. Hur går du tillväga för att få huset att kännas mysigt, beboligt och som den plats där just du bor? Kanske inser du snabbt att huset behöver renoveras innan du flyttar in. När renoveringen är klar tar inredningen vid. Du väljer nya tapeter, köper möbler, tavlor, mattor, sängkläder, dekorationskuddar och annat smått och gott.

Det man ägnar sig åt när man renoverar och inreder ett nytt boende sammanfaller till stor del med inredningsarkitekturers och dekoratörers arbetsuppgifter.

Att förändra byggnader inifrån
Inredning och arkitektur är ord de flesta är bekanta med, men vad är egentligen inredningsarkitektur? Om arkitektur handlar om att designa nya byggnader kan inredningsarkitektur sägas handla om att förändra redan existerande byggnaders formgivning inifrån. En inredningsarkitekt förändrar rummen i en byggnad så att de bättre kan fylla sin funktion.

Det kan till exempel handla om att göra ett rum mer estetiskt tilltalande, mer tillgängligt för människor med andra funktionaliteter eller mer miljövänligt. Att göra en byggnad mer estetiskt tilltalande kan man bland annat göra genom att slå ut väggar för att åstadkomma en mer öppen planlösning. Alternativt kan man sätta in fler väggar för att åstadkomma en mysigare stämning. Att göra ett rum mer tillgängligt för människor med andra funktionaliteter kan exempelvis innebära att se till att det går att ta sig dit via hiss. Vill man se till att ett rum blir mer miljövänligt kan roterdörrar vara en smidig lösning.

Att inreda genom föremål
Man kan förändra byggnader inifrån på olika sätt. Det är därför viktigt att skilja mellan inredningsarkitektur och dekoration. Som inredningsarkitekt arbetar man i tomma rum. Ens arbetsuppgift är att förändra det fysiska rummets struktur. Som dekoratör å andra sidan arbetar man med att fylla tomma rum med saker. En dekoratör arbetar helt enkelt med inredning i ordets klassiska betydelse – genom att dekorera rum med möbler, mattor, kuddar, tavlor och dylikt.

Vad som är gemensamt för en inredningsarkitekt och en dekoratör är att båda strävar efter att förändra rum så att de bättre tjänar sitt syfte. Medan en inredningsarkitekt kanske bygger in fler väggar för att göra ett rum mysigt satsar en dekoratör snarare på att köpa in lampor med dämpad belysning och möbler som skapar en hemtrevlig atmosfär. Sammanfattningsvis kan man säga att man agerar som en inredningsarkitekt när man renoverar och som en dekoratör när man inreder.

Inredningsarkitektur och dekoration 2