Konstsmide

Vad är konstsmide egentligen? Här finns det nog lika många åsikter som det finns människor. Det finns inte heller några direkta definierade gränser till annan form av smide. Måhända tillmäter vi det vi kallar konstsmide en skönhetsdimension och det är den som definierar vad som är konstsmide …

Vad är då smide?
Vid smide bearbetas en metall så att metallstycket deformeras under processen i enlighet med smedens avsikter. Därmed får föremålet det utseende och den funktion som smeden haft en vision om att det skulle komma att ha.

Vid varmsmide bearbetar smeden med en hammare ett stycke upphettad metall på ett städ tills dess materialet erhållit den slutgiltiga form smeden vill ha. Varje enskilt hammarslag förändrar materialets inre struktur.

Då smeden arbetar med varmsmide krävs mindre krafter vid formning än vid kallsmide. Det ger också smeden kontroll över hur kornen lägger sig i metallarbetsstycket. På så sätt får de smidda produkterna både en god hållbarhet, styvhet och god förmåga att motstå mekanisk påfrestning och det som kallas livets tand.Konstsmide2

I smedjan
Smedja kallas det som är smedens arbetsplats, den verkstad vari smeden utför sitt jobb. Då det handlar om konstsmide handlar det ofta om en mindre hantverkssmedja.

Utrustningen i smedjan
Utrustningen består för det mesta av en en ässja där kol förbränns under forcerat drag för att uppnå extremt höga temperaturer. Det finns också ett smidesstäd, skruvstycke och olika handverktyg. Självklart är smideshammaren en, till det kommer släggor och en smidestång för att kunna hålla fast i det glödheta metallstycket och andra verktyg som olika filar och huggmejslar för att nämna en del. Vidare behöver smeden ha olika ämbar för att kyla ämnet, metallstycket efter det att han bearbetat det. För sin egna del behöver smeden ha handskar och läderförkläde för att skydda sig mot hettan..

Städet och hammaren tillhör de viktigaste verktygen. Fast vid varmsmide är det ässjan som är smedens viktigaste verktyg. Där ässjan och städet är placerade är det vanligtvis mörkt eftersom det då är lättare för smeden att avgöra järnets temperatur, genom att titta på metallstyckets så kallade glödfärg. Då järnet har en temperatur på 400º har det färgen rödvarm, kan smeden se det i mörkret. Då järnet nått en temperatur av 1600º är färgen blåvit. Det är vid de högsta temperaturerna som smeden kan sammanfoga olika metallbitar, genom en teknik som kallas vällning.

Vackra konstsmidesföremål
Konstsmide är ett äkta hantverk, ofta sprunget ur smedens skicklighet och yrkesstolthet. I smedernas butiker kan man köpa vackra föremål gjorda av järn, från allt från imponerande golvljusstakar, trappräcken, grillar och järnspikar med mera.
Man kan otroligt nog, även köpa knivar gjorda är smidda av järn från meteoriter.
Till konstsmide hör även tillverkning av smycken smidda i ädelmetaller som guld och silver. Dessa silver- och guldsmeder gör allt från halsband, armband, ringar och örhängen – även på beställning.

Unna dig ett föremål i konstsmide – det är hållbart och exklusivt eftersom varje produkt är unik.